SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMI

FLASH CSR

İŞ ETİĞİ

Güven, şeffaflık ve dürüstlük Grubumuzun değerlerinin gösterdiği şekilde iş etiğimizin temelidir. Flash, Grubun sürdürülebilir büyümesi için etik davranmanın, her türlü yolsuzluğa karşı olmanın ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmanın esas olduğuna inanır.

Bu nedenle, Flash kendi Tüzüğünü hazırlamıştır ve Grubun her bir üyesinin, statü ve rolüne bakılmaksızın, buna tam olarak uyması ve sürekli atıfta bulunması gerekmektedir.

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

Flash Group Ekim 2016’da dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine katılmıştır. Böylece, Grup iş uygulamalarında Küresel Sözleşmenin insan hakları, işgücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili on ilkesine uymayı ve bunları teşvik etmeyi taahhüt etmiştir.

LeanandGreen_Star

LEAN & GREEN

Flash Ekim 2015’te 1. Lean & Green Star ödülünü almıştır. Bu sertifikasyon Grubun arka arkaya 5 yıllık sürede CO2 emisyonunu %20 düşürdüğünü onaylamaktadır.

EcoVadis Silver ranking

ECOVADIS Silver

2017’de, Flash Ecovadis tarafından Gümüş Bilinirlik seviyesinde ödüllendirilmiştir. Grubumuz EcoVadis tarafından Diğer taşımacılık destek faaliyetleri kategorisinde değerlendirilen tüm şirketlerin TOP %9’u arasındadır. EcoVadis metodoloji çerçevesi uygulanan politika ve önlemleri ve de şirketler tarafından çevre, işgücü uygulamaları, insan hakları, adil iş uygulamaları ve sürdürülebilir tedarik konuları ile ilgili yayınlanan raporlamaları değerlendirmektedir.

Contact

Elodie CUNY
CSR Manager
e.cuny@flash-global.net